Ljubljana- Galerija IJS- Likovna kritika Monika Ivančič Fajfar....2017

09.01.2023

Občutene pokrajine
V upodobitvah krajine je slovenski impresionizem z Rihardom Jakopičem in Ivanom Groharjem na čelu uresničil prizadevanja po moderni sliki. Iz teh korenin je izraslo abstraktno slikarstvo. Po drugi poti pa se je v slovenski umetnosti obdržalo v impresionizmu razvito dojemanje narave kot nosilke čustvenega in simbolnega sporočila. To tradicijo v ciklusu krajinskih upodobitev upošteva tudi Zoran Ogrinc.

Njegove krajine so vselej abstrahirane do določene stopnje. Fragmenti realnosti uravnotežijo likovno in pripovedno plat, a so ikonografski elementi podrejeni likovnemu. Tako se avtor odreče tudi linearni perspektivi in namesto tega prostor gradi s horizontalnimi pasovi, ki gledalcu podajajo izkušnjo atmosferske perspektive. Ta izbira kaže, da avtor v slikarskih interpretacijah sveta občutenje postavlja pred razum.
Nalaganju vodoravnih pasov izmenjaje sledijo pastozni in lazurni barvni nanosi, ki ustvarjajo dinamičen preplet tekstur, potez čopiča, mehkih barvnih prelivov in včasih tudi razlivov barve po platnu. S prepletanjem dinamičnih gest in svetlobno-barvnih učinkov Zoran Ogrinc poustvari značilne teksture pokrajine – raster trav, ritem drevesnih debel v gozdu, valovanje drevesnih krošenj in grmičevja v vetru. Energična slikarska poteza posnema vitalizem narave, rast, spreminjanje in gibanje.
Igra svetlih in temnih odtenkov ter hladnih in toplih barv sledi gibanju sonca, spreminjanju dnevne svetlobe in barv narave v različnih letnih časih in v različnih vremenskih razmerah.

Celotna kritika

tagcalendarhashtag