Biografija

Biography CV

Zoran Ogrinc

slikar in grafik

 

Zoran Ogrinc - Slikar in grafik

 

Rojen leta 1956 v Mariboru, kjer je bil v sedemdesetih letih njegov profesor na Pedagoški gimnaziji Zmago Jeraj, ki je mlademu- likovno senzibilnemu dijaku na nek način odprl vrata v svet sodobne umetnosti- še posebej Pop-arta. Pedagoško akademijo je končal v Ljubljani leta 1980. Grafično se je izpopolnjeval Barceloni v Centre International de Recerca Grafica-Calella pri prof Walter Dohmen- litografija. Leta 1986 je bil sprejet v ZDSLU. Sodeloval na preko 300 skupinskih razstavah- doma in v tujini. Samostojno se je predstavil na 80 razstavah. Za svoje slikarsko delo je sprejel 22 nagrad- od tega 7 mednarodnih. Med drugimi nagrado na Mednarodnem bienalu akvarela Castra 2014 in Nagrado za slikarstvo DLUM, 1998 in 2018. Leta 2021 je v Harkovu- Ukrajina-  na mednarodni razstavi grafike Graphic in Harkov-prejel prvo nagrado za avtorsko grafiko. Je tudi aktiven udeleženec slikarskih likovnih simpozijev in kolonij- tako doma kot v tujini.
Leta 2010 je bil pobudnik ustanovitve Kulturnega društva Jože Tisnikar- Mislinja. V slikarjevi rojstni hiši deluje galerija Kavka, ki jo vodijo člani društva. Ogrinc je predsednik društva od njegove ustanovitve.

Ogrinčeva likovna dela se nahajajo v različnih javnih in privatnih zbirkah.

Njegova slikarstvo uvršča likovna kritika v asociativno abstrakcijo. Živi in ustvarja v Slovenj Gradcu, kakor tudi v ateljeju na Sv. Janezu na Pohorju.

 

 

Biography CV

Zoran Ogrinc was born in 1956 in Maribor. In 1980 he graduated at Akademy of Art Education in Ljubljana. He perfected his graphic skills with Walter Dohmen at Centter International de Recerca graphica- Calella- Barcelona in 1987. He was accepted in Slovenia Fine Artist Society in 1986. He presented himself on 80 individual exibition and participated on more than 300 group exibitions in Slovenia and abroad. (A, I, H, SLK, F, E, UKR, BiH, USA, CAN, Cro…)

He recived 22 awards for his graphic and painting work, among others 7 international awards.

He is president of Jože Tisnikar Art Society.

He currently lives and works in Slovenj Gradec.